Gepost op

Eerste wereldoorlog L3c

Lj3

November 2022

In het derde leerjaar C leerden we de voorbije weken over de eerste wereldoorlog. We bekeken filmpjes, zochten dingen op, praatten erover, beluisterden de lastpost, ...

We tekenden een veld vol poppy's. En op een mistige namiddag trokken we naar een militaire begraafplaats voor een groepsopdracht. Maar we beseften vooral hoe belangrijk het is om vrede te brengen.

is lid van

samen met deze scholen