Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Wij willen de leerlingen actiever betrekken bij het schoolgebeuren, want een school is meer dan alleen leren. 

We willen hen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar elkaars mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren…

Wie behoort tot de leerlingenraad?

 • 2 klasverantwoordelijken (tweede en derde leerjaar)
 • 1 klasverantwoordelijke (vierde, vijfde en zesde leerjaar)
 • Meester Stijn en juf Kathleen

Er zijn geen vaste klasverantwoordelijken. Er wordt gewerkt met een beurtrolsysteem zodat iedereen de kans krijgt om naar de leerlingenraad te komen.

Wat gebeurt er na zo'n vergadering?

De klassenraad komt samen om alle voorstellen te bespreken en al dan niet goed te keuren.

Wie is daar aanwezig:

 • De directeur
 • 2 à 3-tal leerkrachten
 • Meester Stijn
 • Juf Kathleen

Werking van de leerlingenraad

 • Er wordt een uitnodiging verspreid waar al of niet een thema op staat, bijvoorbeeld ‘Spelen op onze speelplaats’ of ‘Orde/netheid op onze school’.
 • De kinderen bespreken het onderwerp reeds in de klas met hun juf of meester.
 • Met deze voorstellen, bedenkingen… komen ze naar de leerlingenraad.
 • Meester Stijn en juf Kathleen noteren alle voorstellen.

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.